ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )

Click to rate this post!
[Total: 416 Average: 5]

ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Incremental Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ผู้ผลิตตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น จำนวนแรงงาน เป็นต้น


บทความแนะนำ : -------------------------

ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
(Visited 1,780 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341