วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Job Order Cost System )


[Total: 2 Average: 5]

วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System) หมายถึง ต้นทุนจากลักษณะการผลิตที่ทำการผลิตเมื่อได้รับคำสั่งผลิตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการผลิตสินค้าแต่ละครั้งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า


วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Job Order Cost System )

 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )

 • วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Job Order Cost System )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ppt. แบบฝึกหัด บัญชี ต้นทุน งาน สั่ง ทำ ธุรกิจงานสั่งทำ บัตรต้นทุนงานสั่งทำ วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร job order ตัวอย่าง การ รับ รู้ ราย ได้ ต้นทุน งาน สั่ง ทำ วงจรต้นทุนการผลิตคืออะไร อธิบายโดยสรุป