วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Job Order Cost System )

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System) หมายถึง ต้นทุนจากลักษณะการผลิตที่ทำการผลิตเมื่อได้รับคำสั่งผลิตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการผลิตสินค้าแต่ละครั้งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า

วิธีการต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Job Order Cost System )
(Visited 170 times, 1 visits today)