ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )

Click to rate this post!
[Total: 139 Average: 5]

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์

ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
(Visited 247 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top