ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย คือ ( Last Invoice Price )


[Total: 2 Average: 5]

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price) คือ การตีราคาสินค้าคงเหลือตามหลักซื้อมาก่อนขายก่อน จึงคิดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดจากราคาที่ซื้อครั้งสุดท้าย ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่กิจการมีการหมุนเวียนสินค้าค่อนข้างเร็ว • สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท และมีความสำคัญยังไงบ้าง
 • การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี อะไรบ้าง
 • การวางแผน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ
 • สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น
 • สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
 • ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี...
 • การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ ตัวอย่าง
 • สินค้าคงเหลือ
 • วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด

 • ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย คือ ( Last Invoice Price )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ตัวอย่าง วิธีคิดถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ การตีราคาสินค้าคงเหลือ13วิธี การตีราคาสินค้าคงเหลือมีกี่วิธี การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี fifo แบบฝึกหัด การตีราคาสินค้าคงเหลือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน แบบสิ้นงวด วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำหนัก ความ หมาย