ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย คือ ( Last Invoice Price )

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Last Invoice Price) คือ การตีราคาสินค้าคงเหลือตามหลักซื้อมาก่อนขายก่อน จึงคิดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดจากราคาที่ซื้อครั้งสุดท้าย ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่กิจการมีการหมุนเวียนสินค้าค่อนข้างเร็ว

ตีราคาตามที่ซื้อครั้งสุดท้าย คือ ( Last Invoice Price )
(Visited 37 times, 1 visits today)