ภาษีขาย คือ ( Output Tax )


[Total: 2 Average: 5]

ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทำการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในอัตรา 7% ของสินค้าและบริการนั้นๆและกิจการมีหน้าที่ต้องนำส่งสรรพากรในทุกเดือน โดยมีข้อกำหนดว่าภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนไหนให้ถือเป็นภาษีขายของเดือนนั้นๆ • วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
 • รับเงินมัดจำมาเพื่อบริการต้องมีภาษีขายเลยหรือไม่
 • ลูกค้าไม่ยอมรับใบกำกับภาษีขาย
 • ออกใบกำกับภาษี จ่ายภาษีขายไปแล้ว และมีการออกใบลดหนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
 • ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ
 • ออกใบกำกับภาษีขาย ก่อนวันที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
 • แบบ รายงาน ภาษีขาย
 • สงสัยเรื่องออกใบกำกับภาษีขายเงินมัดจำ
 • ยื่นภาษีขายไม่ทัน
 • เปิดภาษีขายให้หน่วยงานอื่น เป็นไรไหมค่ะ

 • ภาษีขาย คือ ( Output Tax )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ภาษีขายมีอะไรบ้าง ภาษีขายเกิดขึ้นเมื่อใด ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษี ขาย ตั้ง พัก คือ รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่น ภพ.30 แบบเปล่า ภาษีขายยื่นย้อนหลังได้กี่เดือน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษาอังกฤษ