การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )

Click to rate this post!
[Total: 180 Average: 5]

การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing) หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุนกระบวนการ ซึ่งเป็นระบบต้นทุนที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตสินค้าหรือการบริการในแต่ละครั้ง มักใช้สำหรับกิจการที่สินค้าหรือบริการแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่องกัน ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การผลิตอาหารสำเร็จรูป น้ำตาลทราย เป็นต้น

การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ ( Process Costing )
(Visited 503 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top