ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน (Restoration Costs) เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะหรือปรับสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีที่ได้สัมปทานตัดไม้  ซึ่งจะต้องนำมารวมเป็นต้นทุนที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตรามูลค่าสูญสิ้นด้วย

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
(Visited 76 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top