ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน (Restoration Costs) เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะหรือปรับสถานที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีที่ได้สัมปทานตัดไม้  ซึ่งจะต้องนำมารวมเป็นต้นทุนที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตรามูลค่าสูญสิ้นด้วย • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )

  วันที่: 24 ต.ค. 2561


  Tags: ประมาณการรื้อถอน บันทึกบัญชี ประมาณการรื้อถอน ลงบัญชี ประมาณการรื้อถอน ตัวอย่าง ตัวอย่าง การคำนวณ ค่าสูญสิ้น ประมาณการรื้อถอน npaes ประมาณการรื้อถอน ภาษาอังกฤษ ประมาณการค่ารื้อถอน ภาษาอังกฤษ depletion คือ บัญชี