ต้นทุนปิดโรงงาน คือ ( Shutdown cost )

Click to rate this post!
[Total: 188 Average: 5]

ต้นทุนปิดโรงงาน (Shutdown cost) หมายถึง กิจการควรปิดโรงงานอย่างถาวรหรือชั่วคราวหากรายได้ของกิจการตกต่ำอย่างมาก โดยหลักเกณฑ์การตัดสินใจคือ หากรายได้ส่วนเกินน้อยกว่าต้นทุนส่วนเกิน กิจการควรดำเนินการปิดกิจการ


บทความแนะนำ : -------------------------

ต้นทุนปิดโรงงาน คือ ( Shutdown cost )
ต้นทุนปิดโรงงาน คือ ( Shutdown cost )
(Visited 465 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341