เครื่องหมายการค้า คือ (Trademarks)


[Total: 2 Average: 5]

เครื่องหมายการค้า (Trademarks) หมายถึง ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆและเจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว  • การบันทึกบัญชี เครื่องหมายการค้า ตัวอย่าง

  • เครื่องหมายการค้า คือ (Trademarks)

    วันที่: 24 ต.ค. 2561


    Tags: เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สรุป กฎหมาย เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า โลโก้ ลักษณะของเครื่องหมายการค้า ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า พรบ เครื่องหมายการค้า