Categories
บัญชี

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น (Weighted Average)

Click to rate this post!
[Total: 147 Average: 5]

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น (Weighted Average) หมายถึงการตีราคาสินค้าโดยการเฉลี่ยราคาทุนที่กิจการซื้อมาทั้งหมดรวมสินค้าคงเหลือต้นปี โดยราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยคำนวณได้จากการนำราคาต่อหน่วยที่ซื้อแต่ละครั้ง บวก ราคาทุนต่อหน่วย สินค้าคงเหลือต้นปี  หาร  ด้วยจำนวนครั้งที่ซื้อมา บวก  1  (1  คือจำนวนครั้งสินค้าคงเหลือต้นปี)

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น (Weighted Average)
ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น (Weighted Average)
(Visited 135 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ