วิธีผลรวมจำนวนปีของอายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันต้นปีทุกปี คือ ( Sum of the Year’s Digit )


[Total: 2 Average: 5]

วิธีผลรวมจำนวนปีของอายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันต้นปีทุกปี ( Sum of the Year’s Digit ) หมายถึง วิธีนี้จะถือจำนวนปีหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์โดยใช้ผลบวกรวมทั้งสิ้น ในรูปของเศษส่วนและจำนวนเศษส่วนจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนค่าเสื่อมราคาประจำงวดบัญชี การคำนวณ

1. ผลรวมจำนวนปี = n ( n + 1 ) /2

2. ราคาสุทธิ = ราคาทุน – ราคาซาก หมายเหตุ  n = จำนวนปีที่คาดว่าสินทรัพย์จะใช้งานได้


  • ซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มา 15000 อายุการใช้งาน3ปี จะ บันทึกรายการอย่างไร
  • เล่าสู่กันฟัง เทคนิคการดูแลรถเพื่อยืดอายุการใช้งาน
  • วิธีดูแลรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • เล่าสู่กันฟัง เทคนิคการดูแลรถเพื่อยืดอายุการใช้งาน

  • วิธีผลรวมจำนวนปีของอายุการใช้งานคงเหลือ วันต้นปีทุกปี คือ ( Sum of the Year’s Digit )

    วันที่: 10 มิ.ย. 2562


    Tags: วิธีคิดค่าเสื่อมราคา ลดลงทวีคูณ สูตรวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร มูลค่าซาก มาตรฐาน วิธีคิดค่าเสื่อมราคา 20% วิธีคิดค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์ วิธีคิดค่าเสื่อมราคาไม่เต็มปี