รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

รายได้จาการขายสินค้า มีอะไรบ้าง

–  รายได้จากการขายสินค้าเชื่อ

–  รายได้จาการขายสินค้าสด

–  รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย

–  เพิ่มหนี้

รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
(Visited 3 times, 1 visits today)