การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

          ในกรณีที่กิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งยึดตามวันที่ใน Bill of lading บันทึกสินค้าตามรายการ ดังนี้

 

เดบิต สินค้าระหว่างทาง xxxx

     เครดิต เจ้าหนี้การค้า xxxx

 

เมื่อกิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

เดบิต ซื้อสินค้า xxxx

     เครดิต สินค้าระหว่างทาง xxxx

การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
(Visited 258 times, 1 visits today)