บันทึกบัญชี ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ มีความผิดหรือไม่


              ถ้าผู้ทำบัญชีต้องบันทึกบัญชีตามความต้องการของเจ้าของกิจการ ถือว่ามีความผิดหรือไม่และต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ผู้ทำบัญชีจัดทำบัญชีได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ส.2543 ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดจะมีบลงโทษทั้งผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีค่ะ

 • การบันทึกบัญชี มี กี่แบบ ประเภท และ มีหลักการ บันทึกบัญชี อย่างไร บ้าง
 • การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ การนำเข้า เงื่อนไข FOB และ CIF
 • การบันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • การบันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์
 • การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน อย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน
 • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก
 • สินค้าสูญหาย จาก คลังสินค้า การบันทึกบัญชี
 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • การบันทึกบัญชี ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

 • บันทึกบัญชี ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ มีความผิดหรือไม่

  วันที่: 30 ม.ค. 2553


  Tags: บัญชี บัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชี ผู้ทำบัญชี