เติมน้ำมันเบรกด้วยตัวเองอย่างง่าย


                น้ำมันเบรกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากของรถยนต์นะคะเพราะจะช่วยให้รถสามารถเบรกเพื่อหยุดหรือชะลอความเร็วได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นก่อนจะเริ่มออกรถในแต่ละวันนั้นควรจะตรวจสอบน้ำมันเบรกให้อยู่ในระดับที่ดีอยู่เสมอๆ แต่ถ้าน้ำมันเบรกหมดเรามาเติมน้ำมันเบรกด้วยตัวเองง่ายๆ กันค่ะ การเติมน้ำมันเบรก เปิดฝากระโปรงรถขึ้นมา มองหาถ้วยน้ำมันเบรกจะอยู่ติดกับตัวถังรถในส่วนที่ติดกับกระจก ให้ตรวจระดับของน้ำมันเบรกว่าอยู่ในระดับไหนแล้ว ถ้าระดับน้ำมันเบรก MAX ไม่ต้องเติมค่ะ แต่ถ้าอยู่ที่ MIN ก็ถึงเวลาจะต้องเติมน้ำมันเบรกแล้วค่ะ เติมน้ำมันเบรกให้ถึง MAX ห้ามเติมเกินโดยเด็ดขาด เพราะน้ำมันเบรกจะกระฉอกตอนเวลารถวิ่งได้ และถาโดนสีรถก็จะทำให้สีรถเสียหาย ก่อนเติมน้ำมันเบรกให้เช็ดทำความสะอาดฝาเปิด-ปิดเสียก่อนเพื่อป้องกันฝุ่นสกปรกต่างๆ ตกไปลงอาจจะทำให้ระบบเบรกเสียหายได้ เติมน้ำมันเบรกลงไปในถ้วย ปิดฝาให้เรียบร้อย และอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณฝาและถ้วยเติมน้ำมันเบรกด้วย การตรวจสอบน้ำมันเบรกควรทำอยู่เป็นประจำนะคะอย่างน้อยก็ทุกๆ 3 วันเพราะน้ำมันเบรกจะลดลงทุกครั้งที่มีการใช้งานรถค่ะ

 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )

 • เติมน้ำมันเบรกด้วยตัวเองอย่างง่าย

  วันที่: 19 ก.ค. 2553


  Tags: รถยนต์ รถยนต์ วิธีเติมน้ำมันเบรก เติมน้ำมันเบรก