หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง


[Total: 2 Average: 5]

1. ตรวจสอบการบวกเลขของจำนวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตในงบทดลองใหม่อีกครั้ง

2. ตรวจสอบการเก็บยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาลงในงบทดลองนั้นถูกต้องหรือไม่

3. ตรวจสอบการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่างๆ ใหม่

4. ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นมาลงในบัญชีแยกประเภท

5. ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดรายวันถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรือไม่

6. ตรวจสอบเอกสารนการนำมาบันทึกบัญชีว่าได้นำตัวเลขมาบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่  • สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีและการแก้ไข
  • พบข้อผิดพลาด 1 รายการ จะต้องรายงานหรือไม่อย่างไร
  • เมื่อเจ้าของกิจการไม่ใส่ใจในการทำบัญชี จะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดแค่ไหน?
  • สาเหตุของข้อผิดพลาด ทางการเงิน

  • หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง

    วันที่: 28 พ.ค. 2555


    Tags: งบทดลองไม่เท่ากัน express สาเหตุ ที่ ทำให้ งบ ทดลอง ก่อน ปรับปรุง ไม่ ลงตัว สาเหตุที่งบทดลองก่อนปรับปรุงไม่ลงตัว สาเหตุ ที่ งบดุล ไม่ ดุล งบไม่ลงตัว express งบ ทดลอง ไม่ ดุล สาเหตุงบทดลองก่อนปรับปรุงไ สาเหตุที่งบทดลองก่อนปรับปรุงไม่ลงตัว งบทดลองไม่เท่ากัน express express งบ ทดลอง ไม่ ดุล สาเหตุ ที่ งบดุล ไม่ ดุล งบทดลอง หมายถึง download ตัวอย่าง งบ ทดลอง ประโยชน์ของงบทดลอง pencil footing