Restore ไฟล์ต่างๆ บน Windows กลับมาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

                    โดยในทุกๆ วันที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานั้น เราจะ สร้างไฟล์ หรือ ลบไฟล์ต่างๆ ภายในระบบ อย่างเช่น Word หรือ Text ที่เราไม่ได้ใช้งานหรือ ใช้งานแล้ว ออกไปจากเครื่องของเราบ้าง โดยการ Restore Previous Versions ภายในระบบของเรานั้น จะเป็นการที่เรานั้นนำไฟล์ต่างๆ อย่าง Word หรือ Text ที่ได้ลบออกไปแล้วนั้นกลับมาได้นั้นเอง โดยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานโปรแกรม Restore ต่างๆ นั้นเองครับ ยกตัวอย่างเช่น หากเราทำการสร้างไฟล์ Word ขึ้นมา 1 ไฟล์ในวันที่ 1 มกราคม จากนั้นทำการลบไฟล์นั้นออกไปในวันที่ 1 มกราคม เช่นกัน รวมไปถึงในตอนก่อนปิดเครื่องนั้น เราได้ลบไฟล์ใน Trash ของเราออกไปหมดด้วย จากนั้นในวันที่ 2 มกราคม เราได้เปิดเครื่อและต้องการไฟล์ Word ที่ลบออกไปนั้นกลับมา โดยปัญหานั้นคือเราได้ลบไฟล์ Word นั้นออกไปแล้ว ซึ่งเราจะไม่สามารภนำกลับมาได้นั้นเอง แต่ใน Feature อย่าง Restore Previous Versions นั้นเราจะสามารถนำไฟล์ที่ลบไปแล้วนั้นกลับมาได้ โดย Feature ตัวนี้นั้นเราจะสามารถทำการ Restore ไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ใน Folder ต่างๆ ได้อย่าง Folder Program File, Folder User, Folder Windows นั้นเองครับ โดยมีวิธีดังนี้ โดยเริ่มแรกนั้นให้เราเข้าไปที่ My Computer จากนั้นให้ทำการคลิกขวา Drive ที่เราต้องการที่จะ Restore ไฟล์นั้นกลับมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา (อย่าง Drive C:, D: หรือ E:) นั้นเอง ต่กมาให้เราเลือก Properties โดยปรากฏกรอบ Properties ขึ้นมา โดยให้เราเลือกที่ Tab Previous Versions โดยเราสังเกตุได้ว่าภายในช่อง Folder Versions จะแสดง List ของวันที่ต่างๆ ขึ้นมาให้เรา โดยเราสามารถเลือก List ของวันที่ๆ เราต้องการ Restore ไฟล์นั้นกลับมา โดยทำการคลิกขวาที่วันนั้นและเลือก Open ต่vมาจะมี Folder ต่างๆ แสดงขึ้นมาโดยเราสามารถเข้าไปใน Folder ต่างๆ เหล่านั้นได้และทำการ Copy ไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการ Restore นั้นออกมาได้ครับ โดยในวิธีนี้นั้นเป็นเพียงการ Restore ไฟล์ต่างๆ แบบง่ายๆ ที่เรานั้นสามารถทำได้นั้นเองครับ โดยเพื่อนๆ สามารถเลือก Feature อย่าง System Restore ภายในระบบได้อีกด้วยครับ

Restore ไฟล์ต่างๆ บน Windows กลับมาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย
Restore ไฟล์ต่างๆ บน Windows กลับมาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย

(Visited 22 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top