การจัดการ iPhone และ iPad ผ่านทาง iTunes แบบง่ายและเร็วที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 88 Average: 5]

                iTunes เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยการจัดการแอพิเคชั่นต่างๆ บน iPhone หรือ iPad ของเราแบบเร็วและง่ายที่สุดครับ โดยหลายๆ ท่านอาจจะบอกว่าเราก็สามารถจัดผ่านทางแอพพิเคชั่นบน iPhone และ iPad ของเราก็ได้เช่นกัน แต่หากเราจัดการสิ่งต่างๆ ผ่านการเชื่อมต่อโดยผ่านสาย Cable นั้นจะมีขั้นตอนที่สะดวกมากกว่าครับ เพราะหากเราจัดการแอพิเคชั่นผ่านทางโปรแกรม iTunes นั้นเราจะสามารถทำการ Sync ไฟล์ต่างๆ อย่างเพลง หนัง หรือ แอพพิเคชั่นต่างๆ ได้นั้นเอง โดยในวันนี้เราจะพาทุกๆ ท่านไปกันครับว่าเราสามารถจัดการอะไรบน iPhone และ iPad ของเราได้บ้าง โดยการเชื่อมต่อผ่านทางโปรแกรม iTunes นั้นเอง Sync ข้อมูลระหว่างตัวอุปกรณ์กับ iTunes โดยในวิธีที่เราสามารถทำการ Sync ข้อมูลต่างๆ ของเราทั้งบน iPhone และ iPad ของเรานั้นลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ การ Sync ข้อมูลจากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปยัง iPhone และ iPad ของเรานั้น เราสามารถทำการ Sync โดยผ่านทาง สัญญาณ Wireless หรือ Wi-Fi ก็ได้ โดยในการ Sync ข้อมูลแบบนี้นั้น เราจะเป็นที่จะต้อง Enable Feature ดังกล่าวก่อนครับ โดยมีวิธีดังนี้ โดยให้เราเข้าไปยังโปรแกรม iTunes > เลือก Tab Summary > จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Sync with this iPad over Wi-Fi ในส่วนของ Options ปรับแต่หน้าจอและแอพพิเคชั่นต่างๆ ได้ง่าย โดยปรกตินั้นเราจะทำการปรับแต่งหน้าจอหรือแอพพิเคชั่นต่างๆ ได้บน iPhone และ iPad ของเราเองได้ แต่หากเราทำการเชื่อมต่อ iPhone และ iPad ของเราผ่านทางสาย Cable เราจะสามารถทำการปรับแต่หน้าจอและแอพิเคชั่นบน iPhone และ iPad ของเราได้มากกว่าการปรับแต่งผ่านทาง iPhone และ iPad เรามาก โดยการปรับแต่งนั้นเราจะทำผ่านทาง Tab เมนู Apps ในโปรแกรม iTunes โดยเมนูนี้นั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรา เมื่อเราคลิกเข้าไปจะแสดงหน้า Home Screen ต่างๆ บน iPhone หรือ iPad ของโดยเราสามารถ ลบ หรือ ย้าย แอพพิเคชั่นต่างๆ ในแต่ละหน้า Home Screen ของเราได้ หรือ หากเรากดที่ปุ่มเครื่องหมาย + จะเป็นการสร้างหน้า Home Screen ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งหน้านั้นเอง หรือ หากเราต้องการย้าย icon ของแอพพิเคชั่นเราก็สามารถกดที่ icon และ ทำการย้ายได้เลย โดยหากเราต้องการย้าย icon แอพพิเคชั่นมากกว่า 1 ให้เรากดที่ปุ่ม Control ค้างไว้ และเลือก icon แอพพิเคั่นที่ต้องการย้ายได้ จากนั้นให้เรากดที่ปุ่ม Apply หรือหากเราเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ แล้วแต่ไม่ชอบ เราสามารถกดที่ปุ่ม Revert เพื่อคืนค่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นเอง

การจัดการ iPhone และ iPad ผ่านทาง iTunes แบบง่ายและเร็วที่สุด
การจัดการ iPhone และ iPad ผ่านทาง iTunes แบบง่ายและเร็วที่สุด

(Visited 8 times, 1 visits today)