Site icon #PANGpond

วิธีตั้งค่าให้ OS X และ Android 5.0 นั้นสามารถโอนไฟล์ได้

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

                โดยปรกตินั้นหากเราต้องการที่จะโอนไฟล์บน Smartphone บน Android ไปยังเครื่อง Mac บน OS X นั้น เราสามารถทำได้หลายวิธี อย่าง การเชื่อต่อผ่านทาง USB หรือ ผ่านทางอุปกรณ์เสียบ Memory card นั้นเอง แต่ขั้นตอต่างๆ เหล่านี้นั้นจะมีขั้นตอนหลายวิธีกว่าเราจะทำการโอนไฟล์ได้ แต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายกว่าและมีขั้นตอนที่ไม่เยอะมากอย่าง การโอนไฟล์ผ่านทาง Bluetooth นั้นเอง โดยในวิธีนี้จะเป็นการโอนไฟล์ที่รวดเร็วและมีขั้นตอนไม่เยอะมากอีกด้วยครับ รวมไปถึงยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เรานั้นสามารถโอนไฟล์ได้หากสาย USB หรือ ในบางคนที่ไม่มีอุปกรณ์เสียบ Memory card ได้อีกด้วยครับ สำหรับขั้นตอนในการโอนไฟล์นั้นจะมีขั้นตอนดังนี้ครับ วิธีการตั้งค่า Bluetooth บนเครื่อง OS X โดยก่อนที่เราจะทำการโอนไฟล์จากได้นั้นเราจะต้องทำการตั้งค่าให้เครื่อง Mac ของเรารู้จักกับ Smartphone ของเรากอนครับโดยมีขั้นตอนดังนี้ โดยเริ่มแรกให้เราคลิกที่ Logo Apple จากนั้นเลือกที่ System Preferences ภายในหน้า System Preferences ให้เราเข้าไปที่เมนู Sharing จะปรากฏหน้าเมนู Sharing โดยเราสามารถตรวจสอบดูได้ว่า Bluetooth ของเราเปิดการใช้งานอยู่ หรือไม่ หาก Bluetooth เปิดการใช้งานแล้ว ในช่อง Bluetooth sharing จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้น ถ้าไม่มีให้เราติ๊กเครื่องหมาย ในช่องดังกล่าว โดยรายละเอียดในส่วนตรงกลางนั้นจะเป็นการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น การเลือก Directory ที่เก็บไฟล์จากการโอนไฟล์ นั้นเอง โดยหากเพื่อนๆ คนใหนต้องการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวก็สามารถทำได้ครับ โดยในวิธีนี้นั้นจะเป็นเพียงขั้นตอนการตั้งค่าบนเครื่อง Mac เท่านั้น ซึ่งหากเราต้องการโอนไฟล์ เราจะต้องเข้าไปทำการตั้งค่าบนSmartphone ของเราอีกด้วยครับ โดยในการตั้งค่านั้นจะมีเลข Code 4 ตัวามาให้เรา โดยเราจะต้องนำ Code ที่ได้นั้นไปใส่ยังเครื่อง Mac ของเราเพื่อยืนยันการโอนไฟล์อีกด้วยครับ

วิธีตั้งค่าให้ OS X และ Android 5.0 นั้นสามารถโอนไฟล์ได้

(Visited 12 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Exit mobile version