Site icon #PANGpond

ทำอย่างไรถึงโอนไฟล์จาก OS X ไปยัง Android ได้

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

                   โดยในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูวิธีที่เราสามารถโอนไฟล์บนระบบปฏิบัติการ OS X เข้าไปยังโทรศัพท์ บนระบบปฏิบัติการแบบ Android ได้กันครับ ซึ่งก่อนที่เราจะทำกรโอนไฟล์ได้นั้นเราจะต้องทำให้ Android ของเรารู้จักกับ OS X กันก่อนครับ โดยมีวิธีดังนี้ ในขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เมนู settings บนระบบปฏิบัติการ Android ของเรา จากนั้นให้เลือกที่หัวข้อ Wireless & Network และเลือกที่ Tab Bluetooth จากนั้นเรจะเข้ามายังหน้า Bluetooth จากนั้น Enable Bluetooth ต่อมาให้เราทำการ Connect ชื่อ Bluetoot บนเครื่อง Mac ของเรา (ซึ่งหากเราเคยเชื่อมต่อมาก่อนนั้น ชื่อนั้นจะอยู่ในหัวข้อของคำว่า Paired Device ) ในกรณีที่เราเชื่อต่อครั้งแรกจะมีตัวเลข 6 ตัวปรากฏขึ้นมา โดยให้เรานำตัวเลข 6 ตัวนี้นั้นไปใช้เพื่อยืนยันในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ของเรานั้นเอง วิธีการโอนไฟล์จาก OS X ไปบน Android บนระบบปฏิบัติการ OS X ให้เรากดที่ตัวสัญญาณ Bluetooth ทางด้านบน จากนั้นจะมีรายชื่ออุปกรณืที่เราทำการเชื่อมต่อ โดยให้เราเลือก Device ที่ต้องการ และกดที่ Tab Send file to device ต่อมาจะมีกรอบ Select File to Send ขึ้นมา โดยให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการโอนในหน้านี้ เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการแล้วให้กดที่ปุ่ม Send หากสัญญาณ Bluetooth จะมีหน้า Select Bluetooth Services แสดงขึ้นมาให้เราทำการ Connect ใหม่ โดยให้เราเชื่อมต่ออีกครั้ง และกดที่ปุ่ม Send กลับมายังบน OS X จะมีกรอบแสดงสถานะว่า รอการยืนยันการโอนไฟล์จากอุปกรณ์ ต่อมาให้เรากลับไปยังบน Android จะมีกรอบเล็กแสดงขึ้นมา โดยจะมีสถานะว่า Accept incoming file ให้เรากดที่ปุ่ม Accept เพื่อยืนยัน เพียงเท่านี้เราก็สามารถโอนไฟล์ต่างๆ ที่อยู่บนระบบปฏิบัติการแบบ OS X เข้าไปเก็บยังบนอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการแบบ Android ได้แล้วครับ

ทำอย่างไรถึงโอนไฟล์จาก OS X ไปยัง Android ได้

(Visited 14 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Exit mobile version