กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน


[Total: 2 Average: 5]

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีการซื้อทรัพย์สินเข้ามาใช้ในกิจการ ในแต่ละปีต้องมีการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สิน ออกมาเป็นค่าใช้จ่าย ในรูปของค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  

        หลังจากใช้ทรัพย์สินไปได้ระยะหนึ่งแล้ว กิจการอาจเลิกใช้ทรัพย์สินโดยการจำหน่ายออกไป ดังนั้น เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินเกิดขึ้น กิจการจะต้องคำนวณหาราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันจำหน่าย เพื่อนำราคามาเปรียบเทียบกับราคาขายทรัพย์สิน หากราคาขายทรัพยฺสิน สูงกว่า ราคาตามบัญชี

ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องนำไปเป็นรายได้ อื่นในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน หากราคาขายทรัพยฺสินต่ำกว่าราคาตามบัญชี ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็น ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ต้องนำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน • แบตตารี่ บันทึกเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย
 • ศาลพระภูมิ บันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้หรือไม่
 • ตัดบัญชีทรัพย์สิน คือ (Account amortization)
 • เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน
 • หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน
 • กรณีทรัพย์สิน ของบริษัทชำรุด หรือ เสียหาย
 • การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ
 • ซื้อทรัพย์สิน(เช่าซื้อ)
 • คณะบุคคลหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้หรือไม่
 • บันทึกยังไงดีคะ ถ้าซื้อรถเป็นทรัพย์สินเงินผ่อนค่ะ

 • กำไร จากการ จำหน่ายทรัพย์สิน

  วันที่: 28 พ.ค. 2555


  Tags: ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ภาษี การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี ขั้นตอนการขายทรัพย์สินบริษัท กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ อยู่ในหมวด การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ บันทึกบัญชี วิธีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ การ บันทึก กำไร จาก การ ขาย สินทรัพย์