ทำอย่างไรถึงไม่ให้มีการแจ้งเตือนอย่าง Birthday บน Facebook ของเรา

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

ทำอย่างไรถึงไม่ให้มีการแจ้งเตือนอย่าง Birthday บน Facebook ของเรา
โดยหลายๆ คนที่ใช้งานเว็บ Social ขนาดใหญ่อย่าง Facebook นั้น เพื่อนๆ อาจจะเคยพบเห็นการแจ้งเตือนสิ่งๆ ต่างๆ บน Facebook กันแน่นอนครับ โดยในบางครั้การแจ้งเตือนต่างๆ บน Facebook นั้นก็สามารถทำให้เราเบื่อขึ้นมาก็ได้ครับ เพราะในการแจ้งเตือนนั้นจะทำการแจ้งเตือนๆ ทุกๆ อย่างที่อยู่บน Facebook นั้นเอง อย่างการ Update Status หรือ Birthday อีกด้วยครับ หากเรามีเพื่อนเยอะๆ นั้นการแจ้งเตือนอย่าง Birthday นั้นก็มีจะมีมเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีมาที่เราเราสามารถทำการ block การแจ้งเตือนอย่าออก Birthday นี้ออกไปได้ครับ โดยการ Block นั้นเราจะสามารถ Block ได้ทั้งหมด 3 แบบ อย่างการ Block ผ่านทางตัวแอพพิเชั่นบน iOS หรือ Android ของเรา หรือ จะเป็นการตั้งค่าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
การตั้งค่า Notification Account Facebook
โดยในขั้นตอนนี้นั้นจะเป็นการตั้งค่าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทั้ง 3 แบบ อย่าง บนระบบปฏิบัติการทั้งแบบ Android และ บน iOS นั้นเอง และ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือ Browser นั้นเอง โดยทั้ง 3 แบบนั้นจะมีลักษณะการตั้งค่าที่คล้ายกันแต่อาจจะแตกต่างไปในส่วนของหน้าตาของการแสดงผลนั้นเอง โดยมีขั้รตอนดังนี้
การตั้งค่าบน iOS
ขอบคุณรูปจาก WIki
ในการตั้งค่าบน iOS นั้นให้เราเข้าไปที่เมนู Setting (โดยจะเป็นเครื่องหมายขีด 3 ขีด) > จากนั้นเลือกที่ Notification
การตั้งค่าบน Android
ขอบคุณรูปจาก WIki
ในการตั้งค่าบน iOS ให้เราเข้าไปที่เมนู Setting (โดยจะเป็นเครื่องหมายขีด 3 ขีด) > จากนั้นเลือกที่ Notification
การตั้งค่าผ่านทางเว็บไซต์
ขอบคุณรูปจาก WIki
สำหรับการตั้งค่าผ่านทางเว็บไซต์ นั้นจะมีหน้าตาที่แตกต่างไปจากบนแอพพิเคชั่น โดยเมื่อเรา Login เจ้าใช้งานจากนั้นให้เราเข้าไปที่เมนู Setting (โดยจะเป็นเครื่องหมาย dropdown ทางด้านขวาของหน้าจอ) > จากนั้นเลือกที่ Notification
ขอบคุณรูปจาก WIki
หลังจากเราได้ทราบวิธีการเข้าไปยังเมนู Setting ของทั้ง 3 แบบนั้นไปแล้ว โดยทั้ง 3 แบบจะเข้ามายังหน้าจอ Notification จากนั้นให้เราดูที่หัวข้อ What You Get Notified About โดยในหน้านี้เราสามารถตั้งค่า activity ของการแจ้งเตือนต่างๆ ได้
ขอบคุณรูปจาก WIki
ในกรณที่เราต้องการที่จะตั้งค่าต่างๆ หรือ การ Block การแจ้งการเตือน Birthday ของเรานั้น ให้เรากดปุ่ม Edit หลังคำว่า Birthday จากนั้นเลือกที่คำว่า Off
ขอบคุณรูปจาก WIki
โดยในการแจ้งเตือนนั้นจะมีการแจ้งเตือนที่เป็นแบบ Group ด้วย ซึ่งหากเราเข้าไปอยู่ใร Group ใดๆ นั้นก็จะมีกาแจ้งเตือนให้เรานั้นเอง โดยเราสามารถทำการ Block การแจ้งเตือนบน Group ได้ครับ โดยให้เราเลื่อนลงไปที่เมนู Group activity จากนั้นทำการ เปิด/ปิด การแจ้งเตือน หรือ จะทำการกำหนดการแจ้งเตือนของ Group ต่างๆ เหล่านั้นตามที่เราต้องการได้

ทำอย่างไรถึงไม่ให้มีการแจ้งเตือนอย่าง Birthday บน Facebook ของเรา
ทำอย่างไรถึงไม่ให้มีการแจ้งเตือนอย่าง Birthday บน Facebook ของเรา

(Visited 5 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top