• บริษัท ปังปอน จำกัด

ให้บริการตรวจสอบบัญชี

HIGHLIGHT AND CALL ATTENTION TO YOUR CONTENT

ให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี รับปิดงบการเงิน

ให้บริการตรวจสอบบัญชี

ให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี รับปิดงบการเงิน

รับตรวจสอบบัญชี

สนใจใช้บริการสามารถโทรสอบถามได้ในเวลาทำการ

บริษัทเปิดให้บริการเน้น ผู้ประกอบการที่สนใจ และให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชี เมื่อกิจการต้องการประหยัดต้นทุนในการจ้างพนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะจัดการเอกสารต่าง ๆ บันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน ยื่นแบบ ยื่นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ แจ้งเข้า-แจ้งออกพนักงาน ยื่นประกันสังคมของพนักงาน และช่วยวางแผนในการเสียภาษีให้น้อยที่สุด และถูกต้องจตามกฎหมาย

โทร.081-931-8341